GPS


De Honderd Cols route is beschikbaar in GPS-coördinaten.

Omdat we beducht zijn voor verspreiding op grote schaal via internet geldt daar de volgende procedure voor.De procedure:

  1. Ingeschreven deelnemers kunnen de GPS-route bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag (zie daarvoor de pagina tarieven) op IBAN NL44 INGB 0009 6460 72. Je kunt het ook meteen bij inschrijving meebestellen. Vermeld "GPS-route", E-mail-adres en je inschrijfnummer. Dat nummer staat op het controleboekje en vanaf 2022 ook op je bevestigingsbrief. Let op: het onderwerpveld bij internet overschrijvingen staat geen andere tekens toe dan cijfers en letters, en het "apestaartje" kan dus niet worden ingevoerd. Gebruik in plaats daarvan de lettercombinatie "AT", bijvoorbeeld "Kees.JansenATgoogle.com"
  2. De route is beschikbaar in GPX-format. De GPX-file bevat meerdere onzichtbare unieke kenmerken. Iedere inschrijver krijgt een eigen gecodeerde versie van het bestand. Met de kenmerken kunnen we zien van wie illegaal verspreide versies afkomstig zijn.
  3. De file wordt toegezonden in een password beveiligd ZIP-bestand. Door het bestand te openen ga je akkoord met de voorwaarden. Openen kan met WinZip, dat gratis is te downloaden van www.winzip.com.
  4. De belangrijkste voorwaarde is, dat het bestand uitsluitend mag worden gebruikt door de deelnemer. Kopiëren of verspreiden is niet toegestaan.
  5. Verspreiding via internet is een inbreuk op het auteursrecht. Van de deelnemer van wie een GPX-file verspreid wordt zullen we een schadevergoeding eisen.
  6. Wanneer je in de toekomst een update van de route aanvraagt krijg je daarbij ook een gratis update van de GPS-versie als je die aangeschaft had.

We wijzen er met nadruk op dat de GPS-versie een aanvulling is op de papieren route. Ga niet op stap met alleen de GPS-versie, want als je apparaat hapert ben je reddeloos.


De GPX-file is vormgegeven als één enkele track van ruim 90000 trackpoints. Je kunt die geschikt maken voor je eigen toestel door hem te filteren en/of in stukken te knippen. Dat kan met het gratis programma Basecamp van Garmin. Hoe dat moet kun je hier vinden.


De route bevat ook hoogte-informatie, die is afgeleid van de IGN topografische kaart van Frankrijk.


Controle met GPS

We raden aan om de registraties van je GPS te gebruiken als bewijs dat je de route hebt gereden. Je hoeft dan niet te stempelen in het controleboekje, en kunt dat ook niet meer vergeten. Stel dat je vergeet te stempelen bovenop de Mont Ventoux! Dan zit er niets anders op dan terug te gaan naar zuid Frankrijk om de Ventoux nogmaals te beklimmen. Zie de pagina controle.


Controleplaatsen

Als je wél stempelt, is het handig om niet alleen de route in je GPS te laden, maar ook de controleplaatsen. De coördinaten van de controleplaatsen (route 2021 en  route 2022) kun je downloaden. Voor oudere routes (2018..2020) klik je hier.