Vrijwilligers


Toen in 2003 de 100 Cols werd ondergebracht in een stichting, was dat niet voor niets. Nadat RTC De Domstad in Utrecht de organisatie 20 jaar lang had behartigd, lukte dat niet meer toen de organisatie van de 100 Cols steeds groter werd, en RTC De Domstad steeds kleiner. De club kon de groeiende organisatie niet meer adequaat behartigen. In 2003 werd daarom de Stichting in het leven geroepen, omdat gehoopt werd dat het de stichting met behulp van vrijwilligers wél zou lukken.

Dat plan is uitstekend geslaagd, want het bestuur wordt inmiddels bijgestaan door een flink aantal enthousiaste vrijwilligers, die uit de deelnemers worden gerekruteerd. Vrijwilligers houden zich bezig met o.a. de camping- en overnachtingslijsten, de productie en de verzending van de pakketten, de herinneringen, de GPS-route, de website, de organisatie van de twee-jaarlijkse reünie, en publicitaire activiteiten.


Klankbordgroep

Eénmaal per jaar is er een bijeenkomst van het bestuur met een aantal deelnemers, die zitting hebben in de Klankbordgroep. Dat is een gevarieerd gezelschap dat de diversiteit van de deelnemers moet weerspiegelen. De Klankborgroep adviseert het bestuur bij de ontwikkeling van de tocht. De samenstelling is wisselend, omdat we graag deelnemers hebben die de 100 Cols recent nog hebben gereden. De vrijwilligers maken in ieder geval deel uit van de Klankbordgroep. Verder doen er alleenfietsers, stelllen, kampeerders, hotelreizigers, oudere en jongere fietsers, mannen en vrouwen mee.