Controle 


De controle vindt plaats met GPS-registraties.
Alleen mensen die nog zonder GPS-rijden (of daar absoluut niet mee overweg kunnen) mogen nog van de ouderwetse stempelboekjes gebruikmaken. 
   Dat betekent niet dat je nergens van de route mag afwijken. Je mag rustig een alternatief stukje route volgen om bij iemand op bezoek te gaan, een bezienswaardigheid te bezoeken, of om overnachting te vinden. Maar daarbij mag je géén cols of côtes missen. Soms betekent dat, dat je terug moet naar de plek waar je de route verlaten hebt.

Als je graag tóch wilt stempelen, omdat je het boekje als souvenir gebruikt, kun je gratis een boekje aanvragen voor eigen gebruik. Maar wij controleren het boekje alleen als je toestemming hebt voor de stempelcontrole.Controle met GPS

Als je met GPS rijdt, kun je de daarin opgeslagen registraties gebruiken om aan te tonen dat je over alle cols bent gekomen. Daarvoor gelden deze voorwaarden.

In het kort komt het er op neer dat je elke dag de gereden kilometers opslaat, en elk jaar voor 1 november de originele ongewijzigde GPX-files met Wetransfer (of in ZIP) naar het secretariaat stuurt. De controle van de GPX-files is geautomatiseerd. Zo worden je gereden trajecten automatisch bijgehouden. Hoe je kunt zorgen voor goed verwerkbare GPX-files lees je hier

Als je wilt weten hoe ons GPX-controleprogramma (GCP) de gereden routes controleert kun je dat hier vinden.Controle met controlestempels

Onder een aantal voorwaarden kun je gebruik maken van de ouderwetse vorm van controle met een stempelboekje.

 1. Wie een GPS-route heeft besteld bij zijn/haar inschrijving kan uitsluitend gebruik maken van controle met GPS.
 2. Wie zonder GPS rijdt kan nog gebruik maken van de stempelcontrole.
 3. Deelnemers die al ingeschreven zijn en daarbij hebben gekozen voor stempelcontrole kunnen daarvan gebruik blijven maken totdat hun 100 Cols Tocht is voltooid.
 4. Deelnemers die grote moeite hebben met controle door GPS-registraties kunnen het bestuur vragen om ontheffing van de verplichte GPS-controle.  

Als je niet met GPS overweg kunt mag je dus nog gebruik maken van stempelcontrole als je daarvoor toestemming hebt gekregen. In dat geval krijg je bij het routepakket een controleboekje. Daarin kun je de stempels kwijt waarmee je de route kunt aantonen. Ook daarvoor geldt een reglement

De bedoeling van het reglement is, dat je 

 1. met de stempels aantoont over alle cols te zijn gekomen, én 
 2. dat dat voor ons makkelijk te controleren is.

De belangrijkste bepalingen daaruit zijn:

 • Je moet stempels halen in de plaatsen die in de routebeschrijving onderstreept zijn aangegeven. Die stempels kun je krijgen bij winkels, in de horeca, benzinestations en dergelijke. Elk stempel is goed, als de betreffende plaatsnaam er maar op staat. 
 • Als het niet lukt een stempel te krijgen mag je incidenteel een foto van het plaatsnaambord (met fiets!) bijsluiten.
 • Je mag geen stempels zetten van andere plaatsen, omdat dat de controle bemoeilijkt. We willen niet gaan spoorzoeken.
 • Je mag wel van je overnachtingsplaatsen een stempel zetten. Er is een speciaal stempelvak voor op elke bladzijde van het controleboekje.
 • Bij het begin en het eind van een traject (dat is een aaneengesloten deel van de route dat je in een bepaalde periode aflegt) moet je ook een stempel halen, ook als dat geen controleplaats is. Dat moet een datumstempel zijn. Datumstempels kun je krijgen bij stations, postkantoren, gemeentehuizen (mairie), sommige benzinestations, pharmacies etc. Ook kun je volstaan met bijvoorbeeld een kassabon, een reçu van een geldautomaat, een hotelrekening of een treinticket. Elk bewijs is acceptabel, als er maar een plaatsnaam en een datum op staat. 
  Let op: datumstempels zijn alléén verplicht aan begin en eind van een traject, de overige dagen hoeft het stempel geen datumstempel te zijn.
 • In principe gebruik je één bladzijde per dag voor je stempels. Als je aan één controleboekje van 24 bladzijden niet genoeg hebt kun je kosteloos extra boekjes aanvragen.