Update bestellen

In de even jaren, en soms ook in de oneven, wordt de route verbeterd en aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Bestaande deelnemers, die op een oudere routebeschrijving rijden kunnen tegen kostprijs een update aanvragen. Dat kan door het verschuldigde bedrag (zie pagina Tarieven) over te maken op onze bankrekening NL44 INGB 0009 6460 72, onder vermelding van "update" en het inschrijfnummer (dat staat op het controleboekje, op de envelop waarin het pakket zat, en (sinds 2022) in de aanbiedingsbrief bij het pakket).
Als je al een GPS-route in je bezit had, krijg je de update daarvan er gratis bij. Zo niet, dan kun je daarvoor alsnog inschrijven door het verschuldigde bedrag (zie pagina Tarieven) over te maken.