Herinnering


Nadat je de hele route reglementair hebt volbracht, kun je de Honderd Cols herinnering bestellen. De herinnering is een houten wandbord, waarop een goudkleurige plaquette is aangebracht. Daarop wordt je naam afgedrukt.

Zie de pagina Tarieven voor de prijs. 


Bestellen

Dat kan door het bedrag na de goedkeuring van je controleboekje over te maken op onze bankrekening NL44 INGB 0009 6460 72 onder vermelding van "herinnering".


De herinneringen worden in het algemeen allemaal tegelijk na afloop van het seizoen besteld, dus vraag je herinnering op tijd aan. 

Na 1 november is dat niet meer mogelijk.