Disclaimer


Algemene informatie
De gegevens op de website van Stichting "Honderd Cols Tocht" zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting "Honderd Cols Tocht" en de door haar geörganiseerde evenementen. Stichting "Honderd Cols Tocht" spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.



Auteursrechten
Op de website rust een auteursrecht van Stichting "Honderd Cols Tocht". De inhoud daarvan mag niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.



Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Stichting "Honderd Cols Tocht" liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting "Honderd Cols Tocht" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden.



Aansprakelijkheid
De Stichting "Honderd Cols Tocht" sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door de Stichting "Honderd Cols Tocht".


De Stichting "Honderd Cols Tocht" heeft het recht om de informatie die via haar website door gebruikers openbaar wordt gemaakt te wijzigen, te bewerken en te verwijderen, dan wel ten behoeve van haarzelf en derden te gebruiken.