Hoe werkt het GPS controle programma?


Sinds de controle met GPS is geautomatiseerd gebruiken we daarvoor het GPS-controleprogramma (GCP). Dat bespaart ons enorm veel tijd bij de controle en ook bij de administratie van de gereden trajecten. Want ook dat houdt het GCP automatisch voor ons bij.

Het werkt als volgt:

 1. Alle aangeleverde dagfiles met de geregistreerde routepunten (trackpoints) worden in een map gezet. Voor elke deelnemer is er zo'n map, waarin ook de resultaten worden bijgehouden in een resultfile.
 2. Het aantal trackpoints in de files is nogal verschillend. Het is afhankelijk van de afstand, de snelheid, en de frequentie waarmee GPS-metingen worden gedaan. Dat is instelbaar, en deelnemers kiezen zelf hun frequentie. Meestal is dat ongeveer om de 10 seconden, maar dat kan ook wel veel sneller zijn. Bij het trackpoint (lengte- en breedte coördinaten) wordt ook datum en tijd opgeslagen, en vaak ook heel veel andere informatie zoals hartslag, trapfrequentie, temperatuur, vermogen etc, en  daarom zijn de meeste GPX-files behoorlijk groot. Het GCP gebruikt alleen de coördinaten en datum/tijd.
 3. Het GCP wordt losgelaten op die map. Alle files in die map worden één voor één gecontroleerd.
 4. Het GCP gebruikt daarvoor een controlefile waarin de coördinaten van meer dan 200 controlepunten staan, vooral op de cols en op de côtes. Maar ook wel op hoekpunten. Bij elk controlepunt staat aangegeven op welke afstand dat punt maximaal voorbijgereden moet zijn.
 5. Elk controlepunt heeft een nummer. Soms zijn er ook alternatieve controlepunten met hetzelfde nummer, als de route op dat punt is gewijzigd. Op die manier kunnen ook oudere routes worden gecontroleerd. 
 6. Elk geregistreerd punt in elke GPX-file wordt gecontroleerd. De coördinaten van dat punt worden vergeleken met elk controlepunt. Daarbij wordt de afstand tot dat punt berekend. 
 7. Als dat punt binnen de toegestane afstand wordt gepasseerd wordt dat controlepunt gemarkeerd in de resultfile als gepasseerd.
 8. Na de controle wordt van de resultfile een samenvatting gemaakt, waarin alle gereden trajecten met begin- en einddatum staan.
 9. Als alle controlepunten zijn gepasseerd wordt de map van die deelnemer gemerkt als volbracht.

Opmerkingen:

 • De berekeningen van het GCP zijn behoorlijk ingewikkeld. Het is een flinke rekenpartij, want ga maar na: als je om de 10 seconden een trackpoint meet, heb je in acht uur zo'n 3000 trackpoints, die allemaal moeten worden vergeleken met zo'n 250 controlepunten. Dat zijn zijn 75.000 complexe berekeningen. Gelukkig beschikt de secretaris over een snelle computer, en de hele controle neemt hooguit twee seconden in beslag.
 • Een extra controleslag is in voorbereiding, waarbij van een groot aantal hellingen wordt gecontroleerd hoe snel die helling is gereden. Op die manier kunnen we nagaan of de deelnemer wellicht alleen de afdalingen heeft gefietst, en de beklimmingen in de begeleidende auto heeft gezeten...
 • En wat gebeurt er als je een controlepunt hebt gemist?...
  Dan bekijken we het gereden traject om te zien hoe ernstig dat is. Niet op de Ventoux: geweest? Dat is ernstig. Dan moet je terug om dat alsnog te doen. Een alternatieve col gereden, omdat de col in de route gesloten was? Dan bespreken we dat. Soms is er een goed excuus, en in dat geval vragen we een verklaring en alternatieve bewijsstukken, zoals foto's, kassabonnen o.i.d.